Archives: Tháng Tư 2020

Đà Nẵng thông qua bảng giá đất mới ngày tại kỳ họp HĐND Đà Nẵng 13/3/2020

Tại kỳ họp HĐND Tp. Đà Nẵng, ngày 13/3/2020, các đại biểu đã biểu quyết thông qua thông qua nghị quyết về bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố giai đoạn 2020-2024. Bảng giá đất lần này có thay đổi so với bản giá đất tại quyết định 06 năm 2019. Bảng…

Xem chi tiết